Các dự án về môi trường và năng lượng
Là doanh nghiệp lâu năm hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, chế phẩm từ sa khoáng và lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, Mai Linh C hiểu rõ tầm quan trong của việc xử lý môi trường và nguồn thải. Mai Linh C luôn nỗ lực đầu tư xây dựng và phát triển các công nghệ xử lý môi trường, rác thải, nguồn nước cũng như công nghệ xử lý - tái sử dụng năng lượng điện và nước, đem lại các giải pháp hiệu quả cho đối tác - khách hàng với giá thành hợp lý nhất.
Dự án xây dựng và triển khai áp dụng công nghệ xử lý nguồn nước

Mai Linh C luôn nỗ lực đầu tư xây dựng và phát triển các công nghệ xử lý môi trường, rác thải, nguồn nước cũng như công nghệ xử lý - tái sử dụng năng lượng điện và nước, đem lại các giải pháp hiệu quả cho đối tác - khách hàng với giá thành hợp lý nhất.

Chi tiết