Các dự án về nông nghiệp hữu cơ
Sử dụng phân bón vi lượng đất hiếm mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Vi lượng đất hiếm khi được bổ sung vào đất cho cây trồng, hoặc cung cấp ở dạng phun lên lá cây ở liều lượng và nồng độ thích hợp sẽ có các tác dụng tuyệt vời cho cây trồng và năng suất.
Dự án phát triển khu vực nông nghiệp hữu cơ sử dụng phân bón vi lượng

Dự án phát triển khu vực nông nghiệp hữu cơ sử dụng phân bón vi lượng, thuốc bảo vệ thực vật của Mai Linh C trên địa bàn hà Nội.

Chi tiết