DÂY CHUYỀN XỬ LÝ RÁC THẢI NHỰA
Giá:

Dây chuyền tái chế nhựa
Áp dụng công nghệ hiện đại Công ty TNHH Mai Linh C đã hoàn thành thiết kế, lắp đặt và đưa hệ thống dây chuyền xử lý rác thải nhựa với công suất 5tấn/ngày đi vào hoạt động tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Sóc Trăng, sản xuất ra các vật liệu dùng để sử dụng vào nhu cầu xã hội.