Dây chuyền xử lý rác thải
11/10/2019
154 views

Công ty TNHH Mai Linh C là đơn vị đã áp dụng khoa học công nghệ vào gia công, thiết kế, lắp đặt dây chuyền tái chế nhựa công nghệ cao với công suất 5 tấn/ngày vào vận hành khai thác tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Sóc Trăng.


Đặt dịch vụ
capcha