LỄ KÝ KẾT HỢP ĐÔNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
07/06/2022
71 lượt xem

Nông nghiệp hữu cơ

Chi tiết
Khai thác và chế biến khoáng sản:Chế biến sâu - con đường tất yếu
27/08/2019
283 lượt xem

Đối với Lào Cai, khoáng sản là tài nguyên, tiềm lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên khoáng sản là có hạn, vì vậy việc khai thác nguồn tiềm năng này cần phải gắn với mục tiêu tiết kiệm, nâng cao giá trị khoáng sản thông qua các chương trình, dự án đẩy mạnh chế biến sâu, tránh sự "chảy máu" tài nguyên vô ích.

Chi tiết
Xử lý nước thải sinh hoạt, công nghệ
27/08/2019
205 lượt xem

Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, các cơ quan quản lý ngày càng vào cuộc siết chặt. Chính vì lý do đó việc áp dụng công nghệ xử lý nước thải cũng như xây dựng hệ thống xử lý nước thải là một phương pháp tối ưu và cấp bách.

Chi tiết
Chế biến khoáng sản bao gồm những hoạt động gì?
27/08/2019
184 lượt xem

Hoạt động chế biến khoáng sản được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Chi tiết
Khai thác khoáng sản bền vững: Dùng công nghệ làm đòn bẩy
27/08/2019
144 lượt xem

Theo các chuyên gia nghiên cứu về khoáng sản, hệ lụy trong khai thác khoáng sản diễn ra tại Việt Nam thời gian qua là do công nghệ khai thác lạc hậu, cơ sở chế biến khoáng sản manh mún… Để chấm dứt hạn chế trên, ngay từ bây giờ, Việt Nam phải hình thành được các khu công nghiệp chế biến khoáng sản tập trung với công nghệ tiên tiến, có quy mô tương xứng với tiềm năng của từng loại khoáng sản.

Chi tiết