27/08/2019
311 views
Với chế độ lương thưởng hấp dẫn , môi trường làm việc năng động, Công ty TNHH Mai Linh C tuyển dụng nhân viên kĩ thuật.


Mẫu hồ sơ ứng tuyển:

STT TÊN TÀI LIỆU DUNG LƯỢNG LOẠI NGÀY TẠO XEM TẢI VỀ


Form điền thông tin:

Nếu bạn quan tầm đến thông tin tuyển dụng của chúng tôi, hãy điền vào mẫu sau:
Họ Tên*
Email*
Số điện thoại*
Địa chỉ*
Nội dung
GỬI